Az allergiai laboratórium egészségpénztár elfogadóhely.
MENU

Székesfehérvár

Fiskális út, 65

Kedd - Csütörtök - Péntek - Szombat de.

Vasárnap ZÁRVA

Adatkezelés


1. Tájékoztató célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a REGIA DERMATOLÓGIA 2005 Kft. egészségügyi szolgáltatót (továbbiakban Szolgáltató), által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén – jelen esetben különösen jelen honlapot látogató (továbbiakban értintett) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

 

2. Adatvédelmi adatok

Jelen honlap fenntartója és üzemeltetője, az adatkezelője hatósági működési engedéllyel bíró egészségügyi szolgáltató.

Az adatkezelő neve: REGIA DERMATOLÓGIA 2005 Kft.

Az adatkezelő címe: 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi utca 37

Az adatkezelő kapcsolattartási címe: 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi utca 37

Elérhetőség (email, telefonszám): terez.szoboszlaine@gmail.com +36 20 9708 600

A cég érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Az aktuális érvényes működési engedély az alábbi honlapon leellenőrizhető: https://www.antsz.hu

3. Önkéntesség

Adatok megadása az érintettek önkéntes megadása alapján történik jelen honlapon (továbbiakban honlap) illetve személyesen (telefonon, SMSben, emailen, skypeon, viberen, messengeren, FB oldalon) érdeklődéskor, bejelentkezéskor, beleértve az online bejelentkezést is.

 

4. Adatkezelések

4.1. Időpontfoglalás

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása az időpont foglalásra szolgáló honlapon lévő form kitöltésével és elküldésével.

4.1.2.A  kezelt adatok köre

Az érintett által önkéntesen a honlapon megadott adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám... Emailcím esetén a funkció megfelelő használata – válasz kérdezőnek történő eljuttatása – érdekében javasolt valós emailcímet megadni.)

4.1.3. Adatkezelés célja

Időpont egyeztetése és vizsgálat megkezdése.

4.1.4. A kezelt adatok tárolása

Kezelt adatokat a Szolgáltató a honlap adatbázisában tárolja.

4.1.5. Az adatkezelés ideje

Amennyiben az érintett a publikus megjelenítéshez hozzájárult, az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok visszavonásig kerülnek (online tárolásra) adatkezelésre.

Amennyiben az érintett a publikus megjelenítéshez nem járult hozzá, a válasz elküldését követő 7 napon belül az adatok törlésre kerülnek.

4.1.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti e-mailen keresztül.

4.2.SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS

4.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltatásainkról érdeklődés, szolgáltatásainkra bejelentkezés az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító-, személyi- és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

Az adatok megadása (érdeklődés, bejelentkezés) történhet: telefonon, SMSben, Szolgáltató emailjén, skype-ján, FB oldalán, FB messengerén, viberén.

4.3.A  kezelt adatok köre:

Az érintett által önkéntesen bejelentkezéshez kötelezően megadandó adatok: név (vezeték és keresztnév), telefonszám, panaszok és tünetek, bejelentkezés oka.

4.4. ADATKEZELÉS CÉLJA

1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése a betegjogok érvényesítése

4.4.1. A kezelt adatok tárolása:

Kezelt adatokat a Szolgáltató az egészségügyi információs rendszerében (HIS) tárolja és kezeli. Ezen kívül az érintett által megadott adatok megtalálhatóak azon kommunikációs csatornán, amin keresztül az érintett a Szolgáltatóval a kapcsolatot felvette – mely kommunikációs csatornák egy része (így különösen a skype, FB oldal, FB messenger, viber) és ezek adatkezelési rendszere a Szolgáltató hatókörén kívül esnek.

4.4.3. Az adatkezelés ideje:

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

4.4.4. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását törvényi előírás alapján vissza nem vonhatja. Az adatok módosítását személyesen kérheti az adatkezelő kapcsolattartási címén.

4.5.1. Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltatásainkról személyes érdeklődés, szolgáltatásainkra bejelentkezés az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító-, személyi- és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

4.5.2. A kezelt adatok köre

Az érintett által önkéntesen bejelentkezéshez kötelezően megadandó adatok: név (vezeték és keresztnév), telefonszám, emailcím, választott szolgáltatás, választott időpont.

4.5.3. Adatkezelés célja

1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése a betegjogok érvényesítése

4.5.5. Az adatkezelés ideje:

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

4.5.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását törvényi előírás alapján vissza nem vonhatja. Az adatok módosítását személyesen kérheti az adatkezelő kapcsolattartási címén.

4.6. HONLAPLÁTOGATÁSI MAGATARTÁS

Honlapon, a felhasználóbarát működés és a honlap forgalmának elemzése érdekében Google analytics kódokat helyezhetünk el.

4.6.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a honlapon erre rendszeresített hozzájáruló funkcióval.

4.6.2. A kezelt adatok köre

Érintett számítógépének, okostelefonjának, böngészőt futtató hálózati eszköznek IP címe

4.6.3. Adatkezelés célja

A honlap felhasználóbarát működés fejlesztése és a honlap forgalmának elemzése.

4.6.4. Adatfeldolgozó bevonása

Az adatkezelő a honlap forgalom mérésére, elemzésére, követésére a google analytics rendszerét használja, a méréshez szükséges adatokat ezen rendszer veszi át és kezeli.

4.6.5. Az adatkezelés ideje:

Öt év

4.6.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti:

emailen.

4.8. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

Tájékoztató hatálybalépésének, utolsó frissítésének időpontja: 2023. március 15.